Selecteer een pagina

Er zijn van die woorden …. Je zou ze wel weet niet wat ……
Heb jij dat ook? Of laat je ze maar langs je afglijden? Van die woorden die alles stil leggen. Waarmee de sprankeling uit een discussie gaat, als de prik uit limonade. Van die woorden dus.
Wie effectief een einde wil maken aan een gedachtenuitwisseling die gebruikt harde woorden. Niets, niemand, nooit, mag, moet, hoort, altijd, iedereen, alles … en je weet er zelf ook nog wel een paar. Helemaal doodslaand zijn ze in combinatie. Niemand kan, iedereen moet en niets mag
De stelligheid waarmee ze worden uitgesproken roept meestal één van twee reflexen op. De frontale aanval: Hoezo niemand? Waarom altijd? Of: gelaten zwijgen en het laten passeren. Beide reacties zijn ineffectief. Ze leiden ofwel tot directe escalatie of tot sabotage verderop. De enige juist respons is de onderzoekende vraag. Wat zou er gebeuren als? Wat betekent het als iemand? En: Zijn er ook situaties denkbaar waarin?
Nieuwsgierigheid is echt álles.

Deel dit