Selecteer een pagina

Je kunt vooraan beginnen en achteraan. Onder of boven, wel of niet, met of zonder, voor of tegen en samen of alleen. Je kunt trekken of duwen en je kunt er alles aan doen .. of het juist laten voor wat het is. En je kunt ook nog klagen. Waarom kiezen we toch zo vaak voor het laatste?
Het verschil is subtiel, maar belangrijk; klagen is iets anders dan je beklag doen. Beklag is op de juiste tijd en plek en gericht op verbetering. Na je beklag ben jij  even klaar: het is nu uit jouw handen. De  verantwoordelijkheid ligt nu waar hij moet liggen. Afwachten en aanzien. Beklag is assertief, het is jouw bijdrage aan de oplossing.
Helaas is er veel meer klagen dan beklag. Klagen is makkelijker omdat je het overal en altijd kunt doen. Tijd en plaats doen er niet toe en het doelwit bestaat uit willekeurige slachtoffers. Klagen is het vuilnis over de heg gooien. Dat je er van af bent betekent nog niet dat je opgeruimd hebt.
Klagen is uiting geven aan je onvermogen om de wereld naar je hand te zetten. Maar het is een misverstand dat onrecht en ongeluk  jouw deur voorbij zouden moeten gaan. Je kunt het aanvaarden en je kunt je beklag doen. Beide keuzen zijn volwassen en verantwoordelijk. Klagen is dat niet.

Deel dit