Mastodon

Verschiltip 15: In alinea’s praten

Dienstmededeling: Nu volgt een kleine maar effectieve verschiltip: Als je spreekt kun je belangrijke zakenĀ een accent geven, net zoals je doet wanneer je schrijft. Je kunt dingen onderstrepen en vet of cursief maken (met nadruk of met klemtoon spreken). Je kunt op een...