De vergeten competentie

“Ze weten wel wie ze hebben moeten. Jou en mij natuurlijk en nog een of twee van de bekende gezichten. Het zijn altijd dezelfden die een tandje bij zetten, een metertje meer maken, er een schepje bovenop doen. De anderen vragen ze niet eens meer. Je wordt er...