Mastodon

Aan wie ligt het dan wél?

Het is niet de juffrouw aan de balie. Die je kauwgomkauwend te woord staat en de telefoon neerlegt met de woorden: “ik ben titatovenaar niet”. (De betreffende klant hoort het nét niet meer.) Waarna ze vals begint te neuriën. Het is niet haar chef, die haar kent, het...