De kapsones zijn niet het probleem

Het is niet borstklopperij waar onze organisaties het meest aan lijden. Niet de eigendunk en pedanterie van mensen. Natuurlijk, er is inbeelding en zelfingenomenheid. Er is air en opgeblazenheid. Maar het is niet het grootste probleem. Het grotere probleem is onze...

Angst voor de eerste keer

Eerst even een misverstand uit de weg. Delegeren is niet makkelijk. Wie denkt dat ik dat bedoel met Stevig Loslaten, die moet het nog maar eens teruglezen. Over de schutting gooien, afschuiven; dat is makkelijk. Daarvoor hoef je echt niet doorgeleerd te hebben. Daarom...

Overwin je plankenkoorts

Ze laten je er brengen tot je een ons weegt. En voor je gevoel krijg je er ook veel voor terug. Aandacht, waardering, bevestiging, ze hebben je er hoog zitten. Daarom ga je er ook zo graag telkens weer naar toe, naar je wekelijkse tafel, maandelijkse club, zakelijke...