Selecteer een pagina

Afkijken moet

Een zesje zou ik hebben gekregen, als er cijfers voor zouden zijn gegeven. Als het vak al had bestaan op school. Als er al leerkrachten waren geweest, die het ons hadden kunnen onderwijzen. Maar overtuigend communiceren was geen lesstof. In mijn tijd niet en nog...