Selecteer een pagina

Op het gevaar af dat ik het te simpel voorstel: verandermanagement begint met drie wezensvragen: Van Wie, voor Wie en door Wie? Zet de antwoorden voor uw initiatief in drie cirkels op een flipover (wees daarbij heel heel eerlijk) en vul ze elk aan met de bijbehorende kernbegrippen. Kijk hoe ver de cirkels uit elkaar liggen en wat er moet gebeuren om ze dichter bij elkaar te brengen. De succeskans van uw initiatief gaat dramatisch toenemen naarmate u overlappingen vindt.

Deel dit