Selecteer een pagina
Sommige mensen hebben meer impact dan anderen. Ongeacht de hierarchie in de groep. Alleen al met hun aanwezigheid zetten ze de toon. Ze hebben invloed op het verloop van een bijeenkomst en op de uitkomst ervan. Hun overwicht wordt gevoeld door de rest en het is een aangename sensatie. Iets tussen dankbaarheid en bewondering.
Lengte speelt ontegenzeggelijk een rol. Wie fysiek boven de rest uittorent “staat een treetje hoger”. Het is een pre-dominantie die een voelbare voorsprong geeft. Maar die natuurlijke overhand kan makkelijk als intimiderend ervaren worden. Het is invloed met garantie tot de deur.
Mensen met impact zijn mensen die dingen anders doen. En ze doen dingen anders omdat ze andere overtuigingen hebben.

  1. Ze gaan uit van het goede in de ander
  2. Ze hechten meer aan wil dan aan dwang
  3. Ze geloven dat alles zijn tijd (nodig) heeft
  4. Ze zijn overtuigd van “eerst geven”
  5. Ze erkennen de kracht van kwetsbaarheid
  6. Ze zijn van mening dat fouten maken moet
  7. Ze zien verschil tussen persoon en gedrag
  8. Ze denken in samen delen.

Grootte is lengte. Grootsheid is houding.

Deel dit