Selecteer een pagina

Geven wat je krijgen wilt

Fantastische wetenschap; die van de spiegelneuronen. Bewijs voor de besmettelijkheid van gedrag en emoties tussen mensen. We wisten het natuurlijk wel,  lang voor de wetenschap er zich mee ging bezig houden, dat er tussen mensen meer dingen gebeuren zónder dan mét...