“Nu gaat het echt gebeuren” – de 9 bouwstenen van Momentum

6 mrt 2019 | communicatie, momentum, samenwerken, teams

Heel soms gebeurt er iets magisch in je team of project. Je loopt naar buiten en kijkt elkaar aan met een verbaasde glimlach. Je hebt niet veel woorden nodig om te weten dat de ander hetzelfde voelt. “Nú gaat het écht gebeuren. Nú hebben we de juiste snaar geraakt. Nú zitten we eindelijk op dezelfde golflengte.” Er is iets gebeurd, waardoor het vertrouwen terug is en het geloof in een goede afloop. Maar wát er precies gebeurd is, daar kun je de vinger zo gauw niet op leggen. Nu maar hopen dat blijvend is.

Momentum
Wat je net hebt ervaren heet “momentum”. Het is net zoiets spannends en ontastbaars als wat we “de klik” noemen. Momentum is het gezamenlijke gevoel van gelijkgerichte energie. Alles en iedereen lijkt in dezelfde richting te wijzen en te willen. Momentum zorgt voor een uitbarsting van energie. Alleen jammer dat het vaak maar zo kortdurend is.

Gratis energie
Anders dan de meeste mensen denken, kun je “werken aan de klik”. En anders dan veel mensen weten, kun je zelf momentum maken. De klik is handig om te hebben, maar momentum is een ware energiecentrale. Wie momentum kan maken, die kan dingen in beweging krijgen én houden, zonder dat al de energie van hem of haarzelf moet komen. Momentum is gratis energie voor je project of je team.

Momentum maken in het kort
Op dit moment schrijf ik een boek over hoe je zelf momentum maakt. Over hoe ik zie dat mensen dingen voor elkaar krijgen en over de patronen die er zitten in hun denken en in hun gedrag. Veel ervan komt van de werkvloer in organisaties, vanuit teams en vanuit projecten. Maar momentum werkt ook aan de ontbijttafel, op het sportveld en in de commissievergadering. Het boek komt later dit jaar, maar in dit artikel zet ik het in het kort vast op een rij. Het gaat over drie bepalende mentaliteiten en drie opvallende gedragingen, maar je kunt het ook samenvatten in negen bouwstenen. Lees het maar als een voorpublicatie.

Momentum maak je zo:

1) Richt je bij alles op dat wat er wél is
Aan dat wat ontbreekt, mankeert en tekortschiet heb je niets. Aandacht voor die dingen zorgt voor negatieve energie. En die straalt harder uit dan je denkt. Richt je aandacht uitsluitend op dat wat er wél is en waarvan je een goed gevoel krijgt. Daarvan is er altijd meer dan je denkt. Je krijgt er energie van. Zichtbare energie.

2) Benóem het positieve telkens weer
Ons oog en onze aandacht hebben een neiging naar het on-voldoende. Wie daaraan merkbaar niet meedoet, die werkt als een opwekfabriek van enthousiasme. Het benoemen van het goede, mooie en positieve in elke situatie maakt dat mensen mee willen doen. Goed gevoel is een gat in de markt. Als je dat kunt geven willen mensen graag met je meedoen.

3) Begin met je eigen verantwoordelijkheid
We hebben er een handje van om met de vinger te wijzen. Om de verantwoordelijkheid bij anderen te leggen zodra het ons uitkomt. Door dat te doen maken we onszelf machteloos en afhankelijk van de willekeur en het gedrag van anderen. Als je eerlijk bent en je eigen verantwoordelijkheid erkent – wat er ook speelt – blijf je aan zet en straal je kracht uit. Aantrekkingskracht.

4) Focus altijd op wat jíj er aan kunt doen
Leg de bal niet als eerste bij de ander. Hoe klein ook, je kunt altijd een zetje geven in de goede richting. Als je weet wat voor jou belangrijk is, ga je niet afwachten of iemand anders de aanzet geeft. Je kunt altijd wel iets doen. Mensen scharen zich graag achter wie het heft in handen neemt.

5) Zet sneller een punt
Eerder stoppen met praten is een van de invloedrijkste dingen die je kunt doen. Een onverwachte punt werkt als een uitroepteken. “Het is gezegd en hier moeten we het mee doen.” Stoppen met praten is ook een uitnodiging aan de ander(en). Je kunt niet praten en luisteren tegelijk. Zo hoor je nog eens wat en zo voelt de ander zich écht gehoord.

6) Stel altijd nóg een vraag
Altijd, altijd, altijd. Er is altijd meer dan je denkt. Aan de hand, om te weten en om mee rekening te kunnen houden. Neem niet genoegen met het eerste antwoord en onderbreek het zeker niet. Laat een stilte vallen en stel een vervolgvraag. De tijd die je hierin steekt verdien je dik terug. Het is een diepte-investering in de relatie, het team of het project.

7) Sluit eerst aan voor je begint
Begin niet zonder dat je een klik hebt. Teveel tijd en woorden gaan verloren aan betogen en argumenten, terwijl er nog niet goed verbinding is gemaakt met de ander(en). Wie niet aangesloten is moet veel energie spenderen om door te dringen. Heb je wel eerst gezorgd voor een open verbinding, dan werkt jouw energie als een magneet op die van de ander.

8) Onderzoek je raakvlak
Wees eerlijk: Iedereen is met iets anders bezig in zijn leven. Neuzen in dezelfde richting is altijd maar voor de duur van een team of project. “Voor even” ga je gelijk op. Onderzoek wat je deelt, maar ook hoe je verschilt, zodat duidelijk wordt waar je elkaar raakt en waar niet. Met helderheid over je raakvlak krijg je een realistischer beeld van het draagvlak voor je ideeën. Dan weet je beter waar je staat en wat je mag verwachten.

9) Maak de belangrijke dingen dringend
Zonder spanning krijg je geen beweging. Soms zijn gevaar en risico de motoren van actie en is angst de katalysator. Maar angst is een geest die vaak moeilijk weer terug in de fles te krijgen is. Een positievere soort spanning is verlangen, maar verlangen is een vuurtje dat je zult moeten blijven voeden. Als je telkens weer in een paar woorden kunt uitleggen waarom iets belangrijk is, maak je het “aangenaam dringend”.

Wie investeert in momentum krijgt daar energie voor terug. Energie voor resultaten.

Deel dit met

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer: